Bạn đã xem những bài này chưa ?:

http://laptrinhhaiphong.com/template...e-thiet-ke-web
Link thiết kế giao diện website cho các bạn