Bạn đã xem những bài này chưa ?:

code website php mua ban bat dong san

Các bạn chỉ việc download về giải nén vào thư mục \xampp\htdocs\
(ai chưa biết dùng xampp tạo localhost thì seach trên mạng nhé)
bạn được \xampp\htdocs\thoson

sau đó vào http://localhost/phpmyadmin/ tạo database tên "thoson"
Xong bạn chỉ việc chạy
http://localhost/thoson/bk/
đăng nhập user: root, pass để trống
Xong chọn phục hồi, chọn database thoson; thoson....sql

http://localhost/thoson/admin đăng nhập: admin 123456

Xem thêm hướng dẫn bên trong và Điều Khoản Download

Download