Bạn đã xem những bài này chưa ?:

code dien dan, code xeforo
share code diễn đàn rao vặt xeforo

các bạn cứ download về xong cấu hình lại file \library\config.php
rồi chạy localhost/xeforo/bk nhập root pass để trống (nếu dùng xampp)

Download