Bạn đã xem những bài này chưa ?:

share code website khách sạn đẹp nhẹ
share code, share website, share code khach san,code khach san

Download vào goldenadmin/connect.inc để config
chạy khachsanhalong/bk phục hồi dữ liệu
Vào khachsanhalong/admin admin/123456 xong

Download