Bạn đã xem những bài này chưa ?:

share code bán hàng nukeviet đẹp chuẩn seo, với chức năng bán hàng, quản lý đơn hàng chuyên nghiệp

Hướng dẫn cài đặt:

- Chỉnh sửa file config.php
- Sửa file data/config_global.php
- Chỉnh trong file .htaccess, tìm đến đoạn code sau
RewriteBase /chao/ thay chao = cái foder của bạn.
Còn nếu up lên host thì bạn để RewriteBase / là được !


- Thay icon trên thanh menu: \themes\mobile\images\ thay những hình ảnh trên thanh menu sao cho phù hơp với site của bạn
- Thông tin con lại sửa trực tiếp trên module - block
- Vào link chao/admin đăng nhập admin/123456

DOWNLOAD