Bạn đã xem những bài này chưa ?:

Full code nukeviet nhẹ đẹp, chuẩn seo phù hợp cho các công ty tour du lịch

Hướng dẫn:

-Sửa file config.php
-Sửa file data/config_global
-Vào du-lich-nuke/admin đăng nhập admin/123456
-Phục hồi dữ liệu database như hướng dẫn chung bên dưới thông báo

DOWNLOAD