Bạn đã xem những bài này chưa ?:

Full theme blogspot làm trang mua bán các sản phẩm điện thoại, áo quần, máy tính....
Tải về file .xml xong vào blogs > Mẫu >Sao lưu/Phục hồi > tải lên là xong
Có thắc mắc gì cần hỗ trợ thì liên hệ admin forum nhé !
Demo online: http://ebookthamkhao.blogspot.com

Download