Bạn đã xem những bài này chưa ?:

Full theme blogspot mua bán hàng online tuyệt đẹp
Tải về file .xml xong vào blogs > Mẫu >Sao lưu/Phục hồi > tải lên là xong
Có thắc mắc gì cần hỗ trợ thì liên hệ admin forum nhé !
Demo online: http://demosieuthionline.blogspot.com

Download