Bạn đã xem những bài này chưa ?:

share code joomla chuyên làm trang khách sạn, nhà nghỉ
Với giao diện đẹp mắt và đã cài đặt đầy đủ tiếng việt trong phần quản trị giúp bạn dễ dàng hơn trong việc quản lý site
Cài đặt như hướng dẫn chung nhé !
Đối với joomla thì sửa file configuration.php
Đăng nhập admin/123456 theo đường dẫn: www.localhost/hoteljoomla/administrator

Download: