Bạn đã xem những bài này chưa ?:

Share full code nukeviet đồ gỗ nội thất, điêu khắc mỹ nghệ đẹp
Download về phục hồi dữ liệu như hướng dẫn chung
up lên hosting thì sửa file config.php

Download