Bạn đã xem những bài này chưa ?:

share full code nội thất php đẹp, quản trị đơn giản dễ sử dụng
Phục hồi dữ liệu như hướng dẫn chung nhé !
sửa file admin/connect.php nếu cần up lên hosting
đăng nhập admin/123456 theo link localhost/noithat-php/admin

Download