Bạn đã xem những bài này chưa ?:

như tiêu đề, mình cần rất gấp,bạn nào cho thuê thì liên lạc với mình qua sdt: 01662754864, hoặc bạn nào biết chỗ thuê thì chỉ giúp mình, mình rất cám ơn, ai đi qua xin up giùm mình nhé