Bạn đã xem những bài này chưa ?:

Các bạn có thông tin cho mình hỏi thông tin liên lạc của khách sạn Bảy Màu ở trên Tam Đảo với ạ?
Cảm ơn các bạn!